ثبت شرکت دکوراسیون داخلی چگونه است؟

ثبت شرکت دکوراسیون داخلی چگونه است؟

اگر شما هم از جمله افرادی هستید که برای آینده خود شغل دکوراسیون داخلی را انتخاب کرده اید، حتما به یک دفتر و شرکت طراحی داخلی نیاز پیدا می‌کنید. در این پست قصد داریم مراحل و نکات تاسیس و ثبت شرکت دکوراسیون داخلی را برای کسانی که به دنبال مجوز آن هستند، توضیح دهیم.

ثبت شرکت دکوراسیون داخلی

برای ثبت شرکت طراحی و دکوراسیون داخلی شما می‌توانید یکی از انواع شرکت مسئولیت محدود و یا سهامی‌خاص را مد نظر بگیرید.
اگر برای ثبت شرکت با نام مهندسی اقدام می‌کنید، می‌بایست حداقل یک نفر از اعضاء دارای مدرک مهندسی باشد.
برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی‌خاص، به مدارک زیر نیاز دارید:
ارائه مدارک شناسایی
گواهی عدم سوء پیشینه
تعداد اعضا در شرکت با مسئولیت محدود، حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی‌خاص حداقل ۵ نفر می‌باشد؛ که این ۵ نفر شامل ۳ سهامدار و ۲ بازرس است.

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه، به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت:

۱) دو برگ تقاضانامه‌ ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود

۲) دو برگ شرکت نامه

۳) دو نسخه از اساسنامه

۴) دو نسخه صورت جلسه‌ مجمع عمومی‌موسسین و هیأت مدیره

۵) فتوکپی شناسنامه‌ شرکا و مدیران و ارائه‌ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

شرکت سهامی‌خاص چیست؟

شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه آن منحصراً توسط موسسین، تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی‌سهام آنهاست. تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی‌خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک شرکت سهامی‌خاص برای ثبت:

۱) دو برگ اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی‌خاص و امضا زیر اظهارنامه، توسط کلیه سهام داران.

۲) دو جلد اساسنامه شرکت سهامی‌خاص و امضا زیر تمام صفحات آن، توسط کلیه سهام داران.

۳) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی‌موسسین که به امضای سهام داران و بازرسین رسیده باشد.

۴) دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد.

۵) فتوکپی شناسنامه کلیه سهام داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌).

۶) ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، از بانکی که حساب شرکت در حال تأسیس در آنجا باز شده است. تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت، آورده غیرنقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول)، ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی‌دادگستری، الزامی‌است. در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه شرکت قرار داده شود، ارائه اصل سند مالکیت، ضروری است.

۷) ارائه مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

رویه عملی مراحل ثبت

در اداره ثبت شرکت ها، فرم نمونه اسناد گفته شده، موجود است. می‌توان این فرم‌‌‌های نمونه را از اداره تهیه و تکمیل کرده و زیر تمام اوراق باید توسط همه شرکا (موسسین) امضا شود. سپس هزینه ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه بیگانه نبوده، فاقد سابقه ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی‌باشد؛ انتخاب کنید. سپس به «واحد تعیین نام» ‌اداره، معرفی و موافقت آن واحد را درباره نام تعیین شده، اخذ کنید. در ادامه همه مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود. لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی‌شرکت تحویل می‌شود.

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است در صورتی که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند، از مرجع مزبور استعلام می‌کند. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق ثبت و حق درج آگهی، معین می‌شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین شده، واریز کند. پس از آن فیش پرداخت حق ثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در زیر برگه تقاضانامه، درج می‌کند. سپس مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت می‌شود. امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی‌شرکت، اخذ می‌گردد. بعد از آن دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی‌مدارک در پرونده شرکت، ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود؛ این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

در نهایت، متقاضی باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه دیگر را به دفتر یک روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ۱۹۷ قانون تجارت، در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه شرکت نامه و منضمات آن، توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

تذکر۱: اظهارنامه ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه مزبور باید تقاضانامه ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

تذکر۲: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد. در خارج از تهران‌ «‌اداره ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ثبت اسناد وجود ندارد، دفترخانه اسناد رسمی‌و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد، دفتر دادگاه محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند (تبصره و ماده ۲ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه).

تذکر۳: شرکت نامه مذکور باید به صورت رسمی‌باشد. شرکت نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده ۵ قانون طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، اداره ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان ها، در ثبت شرکت نامه، قائم مقام دفترخانه‌‌‌های اسناد رسمی‌هستند و از اینرو برای تنظیم شرکت نامه رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی‌نیست.

تذکر۴: در صورت جلسه مذکور، نکات زیر درج می‌شود:

زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت نامه به تصویب و امضای کلیه شرکای شرکت رسیده است. تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگان حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه مذکور، ‌قبول سمت می‌کنند. تصریح به مبلغ سرمایه‌ شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه شرکت. تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

نحوه فعالیت شرکت دکوراسیون داخلی

تا اینجای کار صحبت از فعالیت اداری ثبت شرکت بود. بحث بعدی که باید به هنگام ثبت شرکت به آن توجه کرد، تهیه ساختار کار است. در ادامه نکاتی را عنوان می‌کنیم که در هنگام تاسیس یک شرکت باید به آن توجه کرد.

مسائل مالی شرکت را در نظر بگیرید! در این بین مانند سایر شرکت ها، مالیات ۳% بر درآمد باید پرداخت شود.
منشی و آبدارچی، حقوق ثابت دارند.
دیگر کارکنان می‌توانند به صورت پیمانی فعالیت کنند و نسبت به سهم ذکر شده در قرارداد از محل سود شرکت حقوق دریافت می‌کنند.
بهترین روش و کم خطر ترین راه برای کار با مشتریان (خصوصا در شرکت‌‌‌های نو پا) فعالیت به صورت پیمانکاری است. به عبارت دیگر وکالت مشتری را خود به عهده نگیرید. حق بیمه کارگران نیز به عهده پیمانکار است و شرکت نباید تقبل کند.
برای شروع با موارد زیر ادامه دهید:
در دفتر مهندسی جدید خود، آرشیوی کامل از نماها درون کامپیوتر خود تهیه کنید.
لیست قیمت تمامی‌مواد اولیه، دستمزدها و قیمت‌‌‌های تمام شده یک متر از کلیه ایده‌ها و طرح‌ها را آماده کنید.
تعدادی از پیمانکاران در زمینه‌‌‌های مختلف دکوراسیون را شناسایی کنید و با آنها قرارداد همکاری ببندید. برای نمونه می‌توان به طراح نقشه، طراح نما، کارگر پیمانی، بنا، گچ کار، جوشکار، کاشی کار، برق کار، نقاش و از این دست اشاره کرد.
روش‌‌‌های صحیح تهیه قرارداد را فرابگیرید. این کار شما را در هنگام برخورد با اتفاقات نامناسب و هزینه بر کمک می‌کند. باید بتوانید با استفاده از قراردادی که نوشته اید، از خود دفاع کنید.
نکاتی که برای برخورد قانونی نیاز است را به خوبی آموزش ببینید. سیستم‌‌‌های برخورد معقول با قوانین، در کتب مختلف آموزش داده شده است. برای دفاع از خود در موارد شکایت از شرکت بسیار ضروری است.
برای جلوگیری از بهم ریختگی مالی، حتما از سیستم‌‌‌های مالی مناسب استفاده کنید و کلیه گردش‌‌‌های مالی شرکت را در آنها ثبت کنید.
از مهمترین کارمندانی که باید در شرکت داشته باشید، طراح‌ها و برنامه ریزها هستند. آنها را برای داشتن ایده‌‌‌های مناسب استخدام کنید.
بازخورد کارها را به دقت بررسی کنید و از سیستم‌‌‌های ارزیابی عملکرد بهره بگیرید. تمامی‌موارد را به صورت سند و مکتوب نگه داری کنید.

منبع: www.tazeen.ir