دانستنیهای موتورسیکلت

دانستنیهای موتورسیکلت

انواع موتورسیکلت

عوامل زیادی برای طبقه بندی موتورسیکلت ها وجود دارد,نوع استفاده از موتورسیکلت,منظور از طراحی و ترکیبی از این دو چند عامل تعیین کننده نوع موتورسیکلت هستند.تا به الان ۷ نوع موتورسیکلت که شامل اسپورت(مسابقه ای),کروزر,تورینگ,استاندارد,دومنظوره ,موتور خاکی یا آفرودی(تریل) واسکوتر می باشند.
برای طبقه بندی موتورسیکلت ها هیچ سیستم جهانی وجود ندارد,اما طبقه بندی دقیق توسط موتورسیکلت اسپورت(motorcycle sport sanctioning bodies)وسازمان قانون گذار موتورسیکلت (legal definitions of a motorcycle)که مسئول ارائه قوانین دادن گواهینامه,امنیت جاده ها و بزرگراه ها,گواهینامه موتورسیکلت و….. است انجام می شود.اکنون به بررسی انواع موتورسیکلت می پردازیم:

 • خیابانی
  استاندارد
  کروزر
  موتورسیکلت اسپرت
  تورینگ
  دومنظوره
  آف رودی(کراس و تریل )
  اسکوتر
 • منبع:motormag.ir