شیشه سکوریت

شیشه سکوریت

شیشه سکوریت ریلی کشویی

درب کشویی سکوریت در یک محور ریلی حرکت کرده و حرکتی افقی دارد. این درب به علت حرکت در محور عرضی فضای حرکتی بسیار کمی‌را اشغال نموده و بر مساحت محیط می‌افزاید. حرکت این درب به صورت کاملا روان بوده و به راحتی جابه‌جا می‌گردد. حرکت در محور ریلی سبب می‌گردد تا درب بدون کمترین صدا جابه‌جا گردد.

درب شیشه سکوریت کشویی جهت فضاهایی که احتیاج به افزایش بیشتر محیط داشته و از کمبود فضا رنج می‌برند بسیار مناسب است. شیشه سکوریت این درب‌ها به آن فضای ایمن بخشیده و نمایی شکیل می‌آفرینند.

سه قسمت اساسی یک درب ریلی شامل موارد زیر می‌باشد:

ریل
فک
غلطک
چنانچه هر یک از یراق‌آلات یاد شده کیفیت پایین داشته و یا فاقد کارایی لازم باشند عملکرد درب شیشه سکوریت کشویی دچار مشکل می‌گردد.

درب‌های شیشه سکوریت ریلی را می‌توان در دو نوع تک لنگه و دولنگه باز شو بر حسب فضای موجود استفاده نمود. بدیهی است درب‌های دولنگه بازشو در مکان‌هایی که جابه‌جایی وسایل بزرگ انجام می‌گیرد بسیار مناسب بوده و قابل استفاده می‌باشد.

همانطور که گفته شد یراق‌آلات با کیفیت نقش به سزایی در عملکرد هر چه بهتر درب کشویی شیشه سکوریت دارد. اما غیر از آن نصب دقیق و مهندسی نیز در ای میان از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. هرگونه اشکال در مراحل نصب بر عملکرد کلی درب ریلی سکوریت اثر گذارده و آن را مختل می‌سازد لذا می‌بایست نصب درب کشویی میرال با دقت فراوان و یراق‌ آلات با کیفیت صورت پذیرد که از وجود آمدن هرگونه مشکلی جلوگیری گردد.

منبع:رامادور