عسل چربی های اطراف قلب را آب می کند

عسل چربی های اطراف قلب را آب می کند

عسل چربی های اطراف قلب را آب میکند

عسل از قدیمی ترین و نخستین شیرین كننده هایی است كه انسان استفاده كرده است و شامل قندهایی چون گلوكز، فروكتوز، مواد معدنی همچون منیزیم، پتاسیم، كلسیم، كلریدسدیم، گوگرد، آهن و فسفات است. در ضمن اینكه ویتامین ها نیز براساس كیفیت و نوع عسل به C و B5 ، B3 ، B6 ، B2 ، B هایی همچون 1 نسبت های متفاوت در آن دیده می شود.

به همین جهت در حال حاضر زنبورهای عسل یكی از بخش های اساسی و اصلی اقتصاد كشاورزی سالم به حساب می آیند. از ویژگی های مهم عسل خاصیت میكروب كشی آن است. عسل یك ضدعفونی كننده طبیعی است. تحقیقات انجام شده در سال های اخیر نشان می دهد كه گذاشتن آن بر روی زخم ها مانع عفونت می شود. از آنجایی كه عسل حاوی مواد آنتی باكتریایی است می تواند بخوبی باعث بهبود زخم ها شود.

عسل، غذایی مقوی وانرژی زاست و به كمك دیاستازهایش چربی های اطراف قلب را آب می كند. به همین دلیل مصرف آن به سالخوردگان و بیماران قلبی توصیه می شود.

عسل در درمان زخم ها مؤثر است زمانی كه عسل با رطوبت بدن تماس پیدا می كند. آنزیم گلوكز اكسیداز كه توسط زنبورها در عسل ایجاد شده است به آرامی آزاد می شود و پراكسید ئیدروژن ضد عفونی كننده به میزان زیادی آزاد می شود و می تواند در حدی كه به خود بافت آسیب نرساند، باكتریها را نابود كند. در ادامه با جذب مایعات و مواد مقوی به منطقه آسیب دیده باعث رشد سلولی و جلوگیری از خشك شدن زخم می شود.

فعالیت استمیك عسل باعث حضور یك لایه از مایع بین بافتها و بانداژ می شود و باعث می شود در هنگام نیاز بدون درد جابه جا شود و سلولهای جدید پاره نشود.

به همین جهت در برخی بیمارستانهای دنیا برای درمان زخم بستراز تركیبات آن استفاده می شود.

ویژگی های منحصر به فرد:

1_ به راحتی هضم می شود: مولكول های قند موجود در آن می توانند به راحتی به سایر قندها تبدیل شوند، به همین جهت حتی حساس ترین معده ها نیز می تواند آن را به سادگی هضم كند.

2_ منبع بسیار خوبی از آنتی اكسیدان است: نقش بزرگی در جلوگیری از سرطان و همچنین بیماریهای قلبی دارد.

3_ سطح كالری آن پایین است: در مقایسه با سایر مواد قندی % 40 كمتر كالری دارد، هرچند انرژی آن بسیار بالاست، اما به وزن بدن شخص اضافه نمی كند.