نکات دفاع شخصی در مواقع ضروری

نکات دفاع شخصی در مواقع ضروری

شاید مواقعی پیش بیاید که مورد حمله قرار بگیرد پس لازم است نکاتی را درباره دفاع شخصی بدانید تا بتوانید از خود محافظت کنید.

بدنتان را آماده کنید:

اگر احساس خطر کردید، بلافاصله حالت شروع یک مبارزه را بخود بگیرید. دستانتان را جلوی قفسه ی سینه ی خود بیاورید، یک پایتان را جلوتر از دیگری قرار دهید و بدنتان را بچرخانید. هم اکنون بدن شما آماده ی یک رویارویی فیزیکی است.

نگذارید موهایتان توی دست و پا باشند:

بسیاری از مهاجمان از مو به عنوان یک هدف آسان برای گرفتن استفاده میکنند. بهتر است که موهایتان را ببندید یا در یقه تان بگذارید.

دنبال یک سلاح بگردید:

یک چتر، یک کلید یا یک خودکار هم میتوانند در یک لحظه ی بحرانی بدرد بخورند. یادتان باشد آنها کجا هستند که اگر احساس خطر کردید سریع آنها را در بیاورید و استفاده کنید.

از مبارزه کردن نترسید:

بیشتر خانم ها از اینکه جواب حمله را پس بدهند میترسند. چون میترسند که مهاجم عصبانی شود یا به خودشان صدمه بزنند. مشتی که میزنید ممکن است به شما صدمه بزند اما درد جزئی است و شاید برای اینکه بتوانید فرار کنید کافی باشد، ارزشش را دارد امتحان کنید!

 سعی کنید فرار کنید:

اگر فرصت خوبی برای فرار پیدا کردید حتما فرار کنید. فرار کردن بهتر از مبارزه کردن است و ممکن است دوباره فرصت فرار پیدا نکنید، پس از دستش ندهید!

گوش هایتان را آزاد نگه دارید:

وقتی در یک محله ی بد راه میروید به موسیقی گوش نکنید و با گوشی تان بازی نکنید. شما باید از محیط اطراف خود آگاه باشید و اگر مهاجمی در حال نزدیک شدن به شما بود سریع متوجه شوید.

از چیزهای اطراف خودتان استفاده کنید:

دنبال چیزهایی که ممکن است او را بترساند باشید، شیشه بشکنید، دزدگیر ماشین ها را به صدا در بیاورید یا سطل های زباله را پرت کنید.

چطور از گیرانداختن و نگه داشتن های مختلف فرار کنیم؟

1ـ فشار آوردن از پشت به گلو: از پاشنه ی کفشتان برای خراشیدن پای مهاجم استفاده کنید؛ ضربه ای بزنید که آنقدر شدید باشد و دردی ایجاد کند که مهاجم نتواند تحمل کند و نادیده بگیرد.

2ـ نگه داشتن از پشت: سرتان را از عقب به صورتش بکوبید یا به فاقش ضربه بزنید.

3- فشردن سر و گردن: پایش را نگه دارید و بکشید تا کنترلش را از دست بدهد و بیوفتد.

به اینور و اونور خم شوید وتکان بخورید، یک ضربه ی محکم به چانه اش بزنید تا زبانش را گاز بگیرد ودر انتها یک ضربه ی قوی به کشاله ی رانش بزنید.

 

منبع: http://namnak.com