ورزش هایی که می توانید در محیط کار انجام دهید

ورزش هایی که می توانید در محیط کار انجام دهید

چند لحظه استراحت در محیط کار برای سلامت لازمه. همه کارشناسان تناسب اندام معتقدن که نباید بیشتر از یک ساعت بدون این که بلند شید و راه برید یکسره روی صندلی نشست.

ورزش هایی که می توانید در محیط کار انجام دهید

حداقل برای ۳ الی ۴ دقیقه باید این کارها رو انجام داد.

اکنون برای شما که شغلتون ایجاب میکنه دائما پشت میز بنشینید چند حرکت پیشنهاد می کنم که کمک میکنه جریان خون ادامه پیدا کنه و پا درد، کمر درد و گردن دردها رو از بین ببره.

مهم نیست همکاراتون چه فکری میکنن وقتی شما این کارها رو انجام بدید اون ها هم بهتون ملحق میشن چون اون ها هم مثل شما به خاطر یک جا نشستن پشت درد گرفتن.

این بار که به خاطر پرینت از روی صندلی بلند شدید این حرکت را ۱۰ مرتبه انجام بدید.خیلی ساده ست. چند پا عقب تر از لبه میز بایستید به جلو خم شید و دست ها رو روی میز قرار بدید. تا جایی که می تونید بدن رو صاف و سر رو بالا نگه دارید و ورزش شنا رو ۱۰ مرتبه انجام بدید.

هر یک ساعت ۲ الی ۳ دقیقه حرکت کششی انجام بدید. دست ها رو بالا نگه دارید و بکشید دوباره به سمت راست و بعد به سمت چپ خم بشید. این حرکات رو برای هر طرف ۳ الی ۴ مرتبه تکرار کنید و همینطور که دست ها رو به سمت راست یا به سمت چپ خم کرده اید تا ۵ بشمارید. فکر نمی کنید الان حس بهتری دارید؟

می تونید تو محیط کار همینطور که روی صندلی نشستید تمرینات هسته ای هم انجام بدید. روی لبه صندلی بشینید کمر را صاف و پاها را بالا نگه دارید. هر کدام از پاها را ۱۵ مرتبه بلند کنید و روزانه در ۳ دوره برای هر کدام از پاها این کارو انجام بدید.

یکی دیگه از بهترین ورزش های کششی برای محیط کار این ورزش است. خیلی آروم دست رو بلند کنید و به پشت گردن خم کنید و با دست دیگه آرنج رو نگه دارید. تا ۱۰ بشمارید و با دست دیگه همین کارو انجام بدید. این کار رو برای هر دست ۲ الی ۳ مرتبه انجام بدید. با انجام این ورزش دیگه هیچ دردی پشت و گردنتون احساس نمی کنید.

با این ورزش فشار روی شانه ها و ماهیچه های سه سر رو کم می کنید. این تمرین رو هم می تونید با زانوهای خمیده انجام بدید و هم برای فشار بیشتر با پاهای کشیده و صاف. نیاز نیست که بیش از اندازه خودتون را پایین بکشید. ۲۵ مرتبه در روز این کار را انجام دهید.

منبع:سلامتی