ورزش یوگا چیست؟

ورزش یوگا چیست؟

یوگا چیست؟

یوگا واژه ای است سانسکریت به معنای وصل کردن. وصل کردن ذهن به جسم، احساسات به منطق و  وصل کردن توجه به عمل. یوگا به معنای واقعی خودش یک ورزش است. ورزش یعنی ورز آوردن، آماده کردن. یوگا ورزش کاملی برای جسم و ذهن است. تکنیک هایی در یوگا وجود دارد که هم بدن را ورزش می‌دهد و هم ذهن را به تکاپو و فعال بودن وادار می‌کند.

تعریف یوگا

یوگا از دو بعد جسمی‌و ذهنی تشکیل شده و هیچ وقت تمرین‌‌‌های بدنی از تمرین‌‌‌های ذهنی جدا نیست. برای انجام تمرین‌‌‌های بدنی ( آسانا ) از تمام کفایت‌‌‌های ذهنی مثل توجه، دقت و تمرکز استفاده می‌شود، همین طور برای انجام تمرین‌‌‌های ذهنی مثل مراقبه کردن، درست به همان اندازه که از ذهن استفاده می‌کنیم بدن را هم به کار می‌گیریم، چون وضعیت بدن و حالت نشستن در ایجاد تمرکز فکر و جایگاه “حضور” نقش مهمی‌دارد. در هر تمرین یوگا این تاکید به وصل کردن وجود دارد.

یوگا و رشته‌‌‌های آن:  

یوگا به چهار رشته اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از:

باکتی یوگا:

رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق تجربه عشق و محبت به تمامی‌موجودات و مخلوقات عالم.

کارما یوگا:

رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق کار و خدمت بدون چشم داشت.

گیانا یوگا:

رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق کسب دانش و آگاهی.

آشتانگا یوگا:

رسیدن به حقیقت و وصل شدن از طریق به کنترل درآوردن و پرورش جسم و فکر و در نهایت متحد و هماهنگ کردن آن دو. این رشته از یوگا خود به دو شعبه تقسیم می‌شود: هاتها یوگا و راجا یوگا

هاتها یوگا: در این رشته از یوگا تمریناتی وجود دارد که انجام دادن مرتب آنها تاثیرات زیر را دربردارد:

الف) بدن از سموم و ناخالصی‌ها پاک می‌شود.

ب) در این طریق روش هایی وجود دارد که سبب تقویت دستگاه تنفس، گردش خون، گوارش و سیستم عصبی می‌شود و شخص با انجام دادن آنها بر مقاوت طبیعی خود افزوده و سلامتی را در حیطه جسم و ذهن تجربه خواهد کرد.

ج) شخص را قادر می‌سازد بر واکنش‌‌‌های غیر ارادی ( Impulse ) خود کنترل و تسلط داشته باشد.

شاخه‌‌‌های مرسوم ورزش یوگا

یوگایی که اکنون در بیشتر کشورهای جهان به آن عمل می‌شود و به عنوان کلیدی برای رسیدن به سلامت جسم و آرامش روان آن را به کار می‌برند، هاتها یوگا و بخشی از راجایوگا ست. زیرا با توجه به زندگی شتاب زده صنعتی و ماشینی که کم و بیش هر شهروندی با آن در تماس است و احتیاج انسان به تندرستی و آرامش فکری، تمرین‌‌‌های بدنی، تنفسی و ذهنی که در این قسمت از یوگا وجود دارد، جوابگوی نیازهای او است.

در مورد این بخش از یوگا، سالها ست که متخصصان ورزش و تربیت بدنی، پزشکان، روان پزشکان و سایر پژوهشگران مراکز تحقیق علوم انسانی و دانشگاه‌‌‌های بزرگ جهان، بررسی و تحقیق می‌کنند. نتایج علمی‌و کاربردی این تحقیقات هم اکنون در درمانگاه‌‌‌های سلامتی جسم و ذهن، در دانشگاه‌ها ( بعنوان واحد درسی )، مراکز ورزشی، آسایشگاه‌‌‌های معلولین و معتادان و … به عنوان شیوه‌‌‌های افزایش مهارت‌‌‌های جسمی‌و ذهنی به کاربرده می‌شود.

منبع: behita.blogsky.com