کایروپراکتیک چیست؟

کایروپراکتیک چیست؟

کایروپراکتیک عبارت است از علم شناخت مفاصل، به ویژه ستون فقرات و هنر تنظیم و تطبیق آنها به منظور پیشگیری و درمان، که استفاده از آن در علم پزشکی به 2000 سال پیش برمی گردد. بقراط، پدر علم پزشکی، با انسجام دادن مانورهایی روی ستون فقرات و مفاصل، به درمان خیلی از بیماری‌ها پرداخته و پس از او، ابوعلی سینا، پزشک بزرگ ایرانی نیز از این روش‌ها استفاده کرده است. در سال 1895 میلادی، شخصی به نام دیوید دانیل پالمر از اهالی ایالت آیوای آمریکا با استفاده از تنظیم و تطبیق ستون فقرات چند بیمار، نتایج بسیار مطلوبی به دست آورد. در واقع،می‌توان گفت کایروپراکتیک نوین از آن موقع سر چشمه گرفته است و امروز در بیشتر کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین روش‌ها برای حفظ و سلامتی شناختهمی‌شود. امروزه تنها در آمریکا هر سال بیش از 200 میلیون ویزیت کایروپراکتیک انجاممی‌شود که هزینه آن را بیمهمی‌پردازد.

متخصص کایروپراکتیک کیست؟

پزشک کایروپراکتیک پس از گذراندن دوره پیش پزشکی، وارد دانشکده کایروپراکتیکمی‌شود. پس از گذراندن علوم پایه پزشکی و کسب موفقیت در بورد علوم پایه، با ادامه تحصیل در دانشکده مرتبط، وارد مرحله علوم بالینی (دوره انترنی)می‌گردد. سرانجام، با موفقیت در دوره بالینی و اخذ دکترا از دانشکده و دریافت بورد سراسری و ایالتی کایروپراکتیک،می‌تواند به درمان کایروپراکتیکی بپردازد.
با وجودی که پزشک کایروپراکتیک با انواع اختلالات و بیماری های بدن انسان آشناست، اما توجه خاصی را به بیومکانیک ستون فقرات و دیگر مفاصل معطوفمی‌دارد و به برطرف کردن اختلالات بیومکانیکی بدن انسانمی‌پردازد. چنانچه بیماری شخص نوعی از بیماری غیر از بیماری های مرتبط به کایروپراکتیک باشد، پزشک کایروپراکتیک وی را به متخصص مرتبط معرفیمی‌کند.
پزشک کایروپراکتیک با بررسی تاریخچه بیماری، رادیوگرافی، ام آر آی، ای ام جی، انجام معاینه های محلی، ارتوپدی و اعصاب و دیگر آزمایش های پاراکلینیکی به منشاء بیماری پیمی‌برد و به معالجه آنمی‌پردازد.

هدف پزشکی کایروپراکتیک:

هدف اصلی پزشک کایروپراکتیک با وجودی که تخصص ویژه ای در تنظیم و تطبیق مفاصل (Adjustment Spinal/Articulat) دارد، کاهش درد و سپس تنظیم و تطبیق مفاصل است.
نرمش‌ها و ورزش های مخصوص، تغذیه و راهنمایی که پزشک کایروپراکتیک ارائهمی‌دهدمی‌تواند در بهبود هر یک از بیماری های زیر بسیار موثر باشد، چون همه آنها برای سلامتی سیستم های مختلف بدن که در بهبودی بیمار موثر است، اهمیت زیادی دارند.

عمده بیماری های مربوط به کایروپراکتیک

ناراحتی های ستون فقرات به خصوص کمردردهای انتشاری در پا از عمده ترین بیماری هایی است که افراد در طول عمر به آن مبتلامی‌شوند. اختلالات مفصلی ستون فقرات، دیسک، اسکولیوز، سیاتیک، میگرن، دردهای عضلانی در ناحیه گردن، پشت و کمر، بیشترین فعالیت پزشکان کایروپراکتیک را تشکیلمی‌دهند. پزشکان کایروپراکتیک در درمان ناراحتی های زانو، شانه، آرنج، مچ دست و مچ پا نیز ماهرند و این گونه بیماری‌ها را نیز با موفقیت درمانمی‌کنند.
پزشک کایروپراکتیک در درمان این امراض و ناهنجاری‌ها از ابزارهایی مانند نرمش های کششی و حرکتی مخصوص به خود، تغذیه و راهنمایی های ارگونومیک که در زندگی هر فردیمی‌تواند متفاوت باشد، استفادهمی‌کند که در سرعت بخشیدن و ماندگارتر کردن بهبودی بیمار، تاثیر بسزایی دارد.
جدا از عوامل مادرزادی و ایدیوپاتیک مانند اسکولیوز ستون فقرات، پاتولوژی هایی چون سل، عواملی چون آسیب های بدنی که شامل تصادف، زمین خوردن، عدم توجه به نگهداری اندام به طرز صحیح هنگام بیداری و خواب، غلط برداشتن اجسام سبک یا سنگین، آسیب دیدگی های ورزشی یا شغلی، از عمده ترین عامل های آسیب ستون فقراتمی‌باشند. این آسیب دیدگی‌ها در کشورهای صنعتی به صورت اپیدمی درآمده و اثرات جبران ناپذیری روی جوامع در سطوح مختلف گذاشته است. برای مثال، در ایالات متحده بالاترین درصد آسیب دیدگی به ستون فقرات ربط دارد، به طوری که 25 میلیون آمریکایی در هر سال، یک روز کاری را به علت کمردرد از دستمی‌دهند. آمارهای دیگر هم نمایانگر این است که 60 درصد جمعیت بالای 30 سال، امکان مبتلا شدن به امراض ستون فقرات را دارا هستند. این معضل در این گروه سنیمی‌تواند عواقب اجتماعی ناهنجاری را در جامعه ایجاد کند.

اهمیت کایروپراکتیک

این مشکلات باعث انجام تحقیقات وسیعی در کشورهای صنعتی مانند ایالات متحده، ژاپن، استرالیا، انگلیس و … شده است. با مقایسه روش های مختلف مانند پزشکی روز (Alopathic Medicine)، فیزیوتراپی و کایروپراکتیک، به روشنی مشخص شده است که کایروپراکتیک با فاصله زیاد هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ اقتصادی و مهمتر از همه، از لحاظ میدان بهبودی، موثرتر عمل کرده است.
در کشور ما نیز احتیاج به کایروپراکتیک، غیر قابل انکار است و با صنعتی شدن و پیشرفت های روز افزون در علم پزشکی ما، کایروپراکتیکمی‌تواند در این امر کمک مهمی باشد.

منبع: rasekhoon.net