چاق هستید یا لاغر؟ خودتان محاسبه کنید!

برای اینکه دقیقاً بدانیم که چاق هستیم یا لاغر، پیش از همه باید اندازه وزن و قد خود را بدانیم، یعنی تنها وزن شخص برای تعیین چاقی او کافی نیست، اندازه قدش را هم باید در نظر بگیریم.

روش کاهش وزن

روش های ساده برای کاهش وزن کاهش وزن نیاز به تغییر در نحوه غذاخوردن ، میزان ورزش و نحوه تفکر در مورد غذا دارد . اگر روند کاهش وزن را به اهداف و قدمهای کوچکتری تجزیه کنید به موفقیت بیشتری می رسید . کارشناسان معتقدند که انجام تغییرات کم و کوچک در یک زمان یک […]