نشانه‌های ویروس کامپیوتری

خطر ویروس‌های کامپیوتری خیلی جدی است و ارزش این را دارد که نشانه‌های شناخته شده‌ی آنها را در ذهن داشته باشید. انجام این کار می‌تواند از وقوع بسیاری از آسیب‌ها برای دستگاه شما در آینده جلوگیری بکند. برخی نشانه‌های متمایز وجود دارند که می‌توانند در تشخیص ویروس‌های مضر و احتمالاً خطرناک و آلوده شدن کامپیوتر، […]