نمایش 10 از مجموع 40 شغل

شمارش:
مرتب سازی بر اساس:
ترتیب:
  • تجهیزات پزشکی
  • ترک اعتیاد
  • توانبخشی
  • خانه سالمندان
  • فیزیوتراپی
  • متخصص ارتوپدی
  • ورزش تفریحی

کلینیک فیزیوتراپی رادمهر  ✅ خدمات فیزیوتراپی شامل : ✅ درمان و توانبخشی بیماری های ارتوپدی ، دردهای عضلانی ، دیسک کمر ، دیسک گردن

کلینیک فیزیوتراپی شفا  ✅ خدمات فیزیوتراپی شامل : ✅ درمان و توانبخشی بیماری های ارتوپدی ، دردهای عضلانی ، دیسک کمر ، دیسک گردن

کلینیک فیزیوتراپی توحید ✅ خدمات فیزیوتراپی شامل : ✅ درمان و توانبخشی بیماری های ارتوپدی ، دردهای عضلانی ، دیسک کمر ، دیسک گردن

کلینیک فیزیوتراپی تسکین  ✅ خدمات فیزیوتراپی شامل : ✅ درمان و توانبخشی بیماری های ارتوپدی ، دردهای عضلانی ، دیسک کمر ، دیسک گردن

کلینیک فیزیوتراپی قصر نور  ✅ خدمات فیزیوتراپی شامل : ✅ درمان و توانبخشی بیماری های ارتوپدی ، دردهای عضلانی ، دیسک کمر ، دیسک گردن

کلینیک فیزیوتراپی حکیم پارسا  ✅ خدمات فیزیوتراپی شامل : ✅ درمان و توانبخشی بیماری های ارتوپدی ، دردهای عضلانی ، دیسک کمر ، دیسک گردن

فیزیوتراپی ابن سینا  ✅ خدمات فیزیوتراپی شامل : ✅ درمان و توانبخشی بیماری های ارتوپدی ، دردهای عضلانی ، دیسک کمر ، دیسک گردن ، کاهش درد مفاصل ، درمان آرتروز

کلینیک فیزیوتراپی پردیس ✅ خدمات فیزیوتراپی شامل : ✅ درمان و توانبخشی بیماری های ارتوپدی ، دردهای عضلانی ، دیسک کمر ، دیسک گردن ، کاهش درد مفاصل ،

کلینیک فیزیوتراپی رازی ✅ خدمات فیزیوتراپی شامل : ✅ درمان و توانبخشی بیماری های ارتوپدی ، دردهای عضلانی ، دیسک کمر ، دیسک گردن ، کاهش درد مفاصل ، درمان آرتروز