نمایش 10 از مجموع 270 شغل

شمارش:
مرتب سازی بر اساس:
ترتیب:
 • اقامتگاه
 • خدماتی
 • دستگاه شست و شو
 • فرش
 • قالی
 • قالی شویی
 • مبل شویی
 • مبل فروشی
 • نظافت منزل
 • نقاش ساختمان
 • پتوشویی

قالیشویی مهدی  🔹 قالیشویی ، مبل شویی ، انواع فرش دستبافت ، ابریشم ، فرش ، موکت ، مبل 🔹 مجهز به دستگاه های پیشرفته  🔹 متخصص درشستشو انواع فرشها اعلا نفیس دستبافت کرم موکت پتو وغیره

کارخانه قالیشویی و مبل شویی کهن ✔️ شستشوی انواع فرشهای: ماشینی ، دستی ، قالی و قالیچه های اعلا ابریشمی و گلیم و گبه، موکت و پتو ، خوشخواب و مبل ✔️تمام اتوماتیک و مکانیزه

قالیشویی بنیامین  🔹 قالیشویی تمام اتوماتیک بنیامین 🔹 میاییم میبریم میشوریم میاریم 🔹 مجهز به دستگاه های پیشرفته وکادر مجرب 🔹 متخصص درشستشو انواع فرشها اعلا نفیس دستبافت کرم موکت پتو وغیره

قالیشویی سپید توس ✔️ شستشوی انواع فرشهای: ماشینی ، دستی ، قالی و قالیچهای اعلا ابریشمی و گلیم و گبه، موکت و پتو ، خوشخواب و مبل ✔️تمام اتوماتیک و مکانیزه

قالیشویی ترنج ✔️ شستشوی انواع فرشهای: ماشینی ، دستی ، قالی و قالیچهای اعلا ابریشمی و گلیم و گبه، موکت و پتو ، خوشخواب و مبل ✔️تمام اتوماتیک و مکانیزه ✔️تعمیرات فرش، پارگی، سوختی،بیدزدگی

شرکت قالیشویی فولادی ✔️ شستشوی انواع فرشهای: ماشینی ، دستی ، قالی و قالیچهای اعلا ابریشمی و گلیم و گبه، موکت و پتو ، خوشخواب و مبل ✔️تمام اتوماتیک و مکانیزه

قالیشویی آوای پرواز ✔️ شستشوی انواع فرشهای: ماشینی ، دستی ، قالی و قالیچهای اعلا ابریشمی و گلیم و گبه، موکت و پتو ، خوشخواب و مبل ✔️تمام اتوماتیک و مکانیزه

قالیشویی تک یزد ✔️ شستشوی انواع فرشهای: ماشینی ، دستی ، قالی و قالیچهای اعلا ابریشمی و گلیم و گبه، موکت و پتو ، خوشخواب و مبل ✔️تمام اتوماتیک و مکانیزه

قالیشویی عرش ✔️ شستشوی انواع فرشهای: ماشینی ، دستی ، قالی و قالیچهای اعلا ابریشمی و گلیم و گبه، موکت و پتو ، خوشخواب و مبل ✔️تمام اتوماتیک و مکانیزه