ویژگی های لوله های پلیمری

ویژگی های لوله های پلیمری

مقاومت در برابر خوردگی:

سیستم های لوله کشی پلاستیکی در مقابل اکثر مواد شیمیایی متداول خانگی و تعداد زیادی از موادی که ممکن است وارد سیستم فاضلابی بهداشتی شوند مقاوم هستند دیواره های صاف لوله های پلاستیکی امان انتقال موثر و بهتر فاضلاب و آب را ممکن میسازد دراین لوله ها اثری اززنگ زدگی و خوردگی نیست

تفاوت عایق نانو و ایزوگام چیست؟

تفاوت عایق نانو و ایزوگام

اجرای عایق رطوبتی نانو پایا به سادگی قابل پیاده سازی است و قیمت تمام شده نانو عایق پایین تر از هزینه تمام شده ایزوگام است، از این رو توجه شما را به قسمتی از این تفاوت ها جلب می نمائیم:

۱) اجرای نانو عایق رطوبتی بسیار سریع تر از اجرای ایزوگام خواهد بود (اجرای نانو عایق رطوبتی ترکیبی به صورت دوغابی می باشد) .