تأثیرات برخی آلاینده‌ها بر بدن

مشکلات آنی که پس از مواجه با هوای آلوده دامن‌گیر ما می‌شود
در روز‌هایی که آلودگی هوا بیش از اندازه مجاز است، ایجاد بیماری‌های قلبی عروقی و تنفسی بسیار بیشتر از روز‌های عادی می‌شود