ویژگی های دندان پزشک کودکان

در یک کلینیک و یا مطب دندانپزشکی مخصوص کودکان فضای اتاق انتظار ویژه کودکان در نظر گرفته می شود به نحوی که از تزیینات و رنگ های باب میل کودکان که باعث ایجاد حس آرامش در آنها می شود استفاده می کنند.

نکات و توصیه‌های ‏پیش از رفتن به دندانپزشکی

بعضی از دندانپزشکان که خیلی تبلیغ می‌کنند یا تخفیف‌های زیادی می‌دهند به دنبال جذب کردن بیمار جدید هستند؛ شکی نیست که دندانپزشک باید خدمات خود را تبلیغ کند