شروع: ۱ مهر، ۱۳۹۸
۱۲:۰۰ قبل از ظهر
پایان: ۳۰ مهر، ۱۳۹۸
۱۲:۰۰ قبل از ظهر

سامانه سراسری زمات طبق رسم همیشگی اینبار هم جشنواره تخفیف پائیز را ترتیب داده است
شما می توانید تا پایان مهرماه 1398 تا 30% از تخفیف این جشنواره استفاده کنید
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 01333537531 تماس بگیرید.

بلیط ها
تا 30 درصد
رایگان

سازمان دهنده

در اینجا نام مجموعه شما قرار میگیرد

به صفحه نمونه سامانه زمات خوش آمدید در این صفحه امکانات این سامانه که در اختیار مشترکین محترم قرار می گیرد، را می توانید مشاهده و مطالعه…

تلفن:
ايميل :
وبسایت: