سند ۶ دانگ تک برگ
جنوبی درب به ساخت
۱۰ سال ساخت
طبقه همکف ۱ خواب و طبقه دوم ۲ خواب
امکانات هر طبقه مجزا
همکف ۹۰ مترمربع و طبقه دوم ۱۲۵ متر مربع
قیمت: ۷۲۰ میلیون
معاوضه با آپارتمان
آدرس: خ کاوه – شهرک میلاد – ۱۶متری نیکبخت

Fees & Tickets
Free
$0,00