آرومین سیستم

نمایندگی نرم افزار سپیدز در گیلان

شـرکت سپیـدز بـا تـوجـه بـه احسـاس نیـاز مجمـوعه هـای رستـورانـی ،فروشگاهی و … بـه بستـر سخـت افـزاری منـاسـب اقدام به ارائه محصـولات و کالاهـای مـورد نیـاز نمـوده اسـت .
ایـن کـالاهـا با توجـه بـه نـوع نـیاز مجـموعـه هـا از بهتـریـن نـوع و کیفیـت موجود فراهم شده است .

 

آدرس

آدرس:

رشت ،بلوار رشتیان ، نبش کوچه ۴۴

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields