Address & Contact

Our Address

تهران

Telephone

آموزش تمرکز و مدیتیشن

کلاس های مدیتیشن

یکی از ویژگی های مدیتیشن ، قدرت تمرکز است که می تواند به انسان ها قدرت تمرکز می دهد. قدرت تمرکز مثل یک عضله است که به تدریج قدرت پیدا می کند. اگر بتوانیم قدرت تمرکز را افزایش دهیم ، می توانیم به افراد بیاموزیم که بتوانند نظم و ترتیب را بر ذهن و ضمیرشان حاکم کنند و خود تصمیم بگیرند که به چه فکر کنند ، نه اینکه تحت تاثیر افکار ناخوداگاه باشند.

درباره ی من:
آریا خمامی متولد سال ۱۳۶۴ شهر تهران، فارغ التحصیل رشته حقوق و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی هستم. بیشتر زندگی ام را با فعالیت های روان شناسی گذرانده ام. از زمان تحصیل در دانشگاه، تحقیقات خودم را در رشته ی روان شناسی شروع کردم. به سبب علاقه وافر به پرورش توانایی های ذهنی، تمرین مدیتیشن را از سن بیست سالگی شروع کردم. به مدت شش سال بطور پیوسته به تمرین مدیتیشن پرداختم. این فرایند موجب شناخت احساسات عمیق انسانی شد.
تجربه تمرینات مدیتیشن مرا به سمت تحقیق در موضوع فراروانشناسی (پاراسایکولوژی) رهنمون شد. برای ادامه ی تحقیق در زمینه فراروانشناسی، تصمیم گرفتم در مقطع کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی، ادامه ی تحصیل دهم. در این دوره توانستم مطالعات بسیاری در حیطه فراروان شناسی، روش های درمانی نو همچون مدیتیشن ، چاکرادرمانی، تله پاتی درمانی و لایت تراپی انجام دهم.

مدیتیشن، فرد را قادر می‌سازد تا از لحاظ روحی و معنوی و جسمی، با ابزار تکمیلی که تمرین‌ها است، صعود کند. اصول این روش شامل تمرکز، حقیقت، نیکخواهی و بردباری می‌شود. این اصول در کنار یکدیگر، اصول هستی در نظر گرفته می‌شود که فرد در این روش، سعی می‌کند تا خود را با این اصول منطبق کند. با در نظر گرفتن این اصول می‌توان خوبی را از بدی و نیکی را پلیدی تشخیص داد و با هستی و اتفاقات آن همراه شد.

مدتیشن چهار مرحله دارد:

مرحله اول تمرکز بر محیط اطراف شامل صداها، بوها، نورها واحساس سرما و گرما است و نشستن یا خوابیدن و آرام گرفتن از محیط پیرامون
مرحله دوم دوم ناظر بودن بر ذهن است و آرام کردن ذهن و دور کردن پریشانی‌ها. به این معنی که با افکار واندیشه‌ها ستیز نکنیم، از آن‌ها نگریزیم، آن‌ها را نام‌گذاری نکنیم (زشت/زیبا).
مرحله سوم جسم است که بر تک تک نقاط بدن و وانهادگی و آرامش آن‌ها ناظر باشیم بدین معنی که هر بخش را یا از سر تا پایین یا از پایین تا سر یک به یک عضلات را منبسط و آزاد می‌کنیم.
مرحله چهارم تنفس است که طی آن ریتم وآهنگ طبیعی تنفس را شاهد خواهیم بود .

ویدئوی من در مورد چاکرا درمانی

نور کد ارتباطی با جهان ماورا

Telepathy S1-C1 Educational video(Definition, its relationship with emotion overflow)

send us an email to: [email protected] for more information about the course

Keep up with the latest news and updates from us in Instagram

ABOUT US

Our Services 

Reality about telepathy 📚 

 Answer to questions about telepathy 📚 

Telepathy means transference of thoughts and feelings from one person (sender or agent) to another (receiver or percipient) without using the usual sensory channels 📚of communication, hence a form of extrasensory perception (ESP). While the existence of telepathy has not yet been proved, some parapsychological research studies have produced favorable results using such techniques as card guessing with a special deck of five sets of five cards. The agent may simply think of a random order of the five card symbols while the percipient tries to think of the order on which the agent is concentrating. In several ESP test have been done by Telepathy Direct research institute(Director:Arya Khomami) the sender concentrates on the face of receiver while the receiver tries to focus on his breath. Both subjects are, of course, separated by a screen or some greater obstacle or distance. Scores are significantly above chance. Here , we share these researches with you

About us:

Founded in 2019 by psychologist Arya Khomami. We strive to help you with all your questions about telepathy or those who claim about it and want to ask questions about it. This website is under supervision of knowledge enterprise company(Sciencegate) which has been done several researches in the field of telepathy and telepathy therapy and could find documents to approve it.

Our Services 📚 

Publish Scientific articles:
Telepathydirect is the professional network and academic journal for researchers and ordinary people. Members from all over the world are able to share, discover, and discuss about Telepathy.They can send us their articles or ask questions about thelepathy. We’re guided by our mission to connect the world of Telepathy lovers and make research open to all.

Here’s how it works

Share your publications and articles.

Connect with telepathy lovers and specialists in this research field.

Ask questions, get answers, and solve research problems.

Telepathy Therapy:

Several forms of telepathy have been suggested in our services as Telepathy therapy

Latent telepathy, formerly known as “deferred telepathy”, describes a transfer of information with an observable time-lag between transmission and reception. By this way of Telepathy Therapy , it is possible to change mind set and make changes in life style like Nutrition and dietary changes,changes in meal size, meal times, or frequency or meals,Stress reduction,Depression treatment Weight loss if applicable,Learning skills to improve bowel habits,Improving sleep quality and etc.

Retrocognitive, precognitive, and intuitive telepathy describes the transfer of information about the past, future or present state of an  individual’s mind to another individual. It is a distance psychotherapy.

Emotive telepathy, also known as remote influence or emotional transfer, describes the transfer of kinesthetic sensations through altered states. It is q technique to send a receiver a healing energy.

Superconscious telepathy describes use of the supposed superconscious to access the collective wisdom of the human species for knowledge. It is a technique to open chakras.


 

 
EMAIL TO
[email protected]

 

 

Researcher : Arya Khomami

Introduction of sample proposal in the subject of Telepathy

Light therapy part of parapsychology

Light therapy2

Lighttherpy1

 

 

.

 

 

 

DIRECTOR:  ARYA KHOMAMI, Scientific journal about telepathy , telepathy in love , articles and reports about telepathy, publish articles and reports, Psychology and Parapsychology,

Reviews

Leave a Review

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed