ساعات کار

شنبه

صبح 9:30 الی 14 بعدازظهر 17 الی 23

یک‌شنبه

صبح 9:30 الی 14 بعدازظهر 17 الی 23

دوشنبه

صبح 9:30 الی 14 بعدازظهر 17 الی 23

سه‌شنبه

صبح 9:30 الی 14 بعدازظهر 17 الی 23

چهارشنبه

صبح 9:30 الی 14 بعدازظهر 17 الی 23

پنج‌شنبه

صبح 9:30 الی 14 بعدازظهر 17 الی 23

جمعه

صبح 9:30 الی 14 بعدازظهر 17 الی 23

آدرس

آدرس:

مشهد، بلوار سجاد، بین چهار راه بهار و بزرگ مهر، پاساژ نگار

برنامه ریزی مسیر من

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields