بذر چمن شرکت طلوع سبز

🔷 فستوکا مقاومت خوبی نسبت به کم آبی و سایه دارد، همچنین با دارا بودن قدرت پنجه زنی بالا، پاخوری خوبی دارد.

🔷 فصل کاشت : بذر آن در فصل بهار ، تیر، مهر، آبان و اسفند کشت می شود.

🔷 میزان بذر مصرفی: در هر متر مربع ۵۰ تا ۶۰ گرم است و هر کیلوگرم مناسب ۱۵-۲۰ متر فضا می باشد.

🔷بسته های آن ۱۵ کیلوگرمی و هلندی می باشد.

 

 

بذر چمن شرکت طلوع سبز در کرج,تولید بذر در کرج, بذر فروشی در کرج,

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields