_تعمیرات استخرها و مخازن‌بتنی که با کسری آب مواجه هستند

 _آب‌بندی کف‌های ساختمان

_0 تا 100 آب‌بندی پارک‌های‌آبی

_ آب‌بندی استخر،سونا،جکوزی،مخزن‌های‌بتنی،تونل‌ها

_کانال‌های‌آب،سدها،تصفیه‌خانه‌های‌آب

_ آشپزخانه‌ها،پشت‌بام‌هاورمپ‌ها

_ تزریق‌مواد آب‌بندی به زیر سرامیک‌هابدون‌هیچ‌کنده کاری

_ آب بندی دیوار های سد و مقاوم سازی تاج های سد

_ آب بندی تونل بتنی ، رفع نم صددرصد بامواد آلمانی ، آب بندی تونل و سدهای مخزنی ، آب‌بندی‌ مخزن‌آب

_ آب‌بندی و جلوگیری از نفوذ نم در دیوارهای حائل فونداسیون که مستقیما با خاک یا زمین در ارتباط هستند.

_ تعمیرات‌ اضافه قالب بتن،ترک‌ها،شیارها،

_ تغییر رنگ بتن،بادستگاه‌های مخصوص

_ با‌ضمانت کتبی ، با‌ضمانت بالا

_ترمیم‌کاری و مقاوم سازی تاج‌های سد

_ قبول کار از کل کشور 

بامدیریت : پارسه

شرکت ترمیم‌سد با بیش از 20 سال در کار آب‌بندی و ترمیم‌کاری و ایزولاسیون مخازن آب سابقه رد کردن

 

 

 

 

Reviews

Leave a Review

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed