آرکا تجهیز صدر

شرکت آرکا تجهیز صدر تامین کننده انواع:

✅ دیگ های آبگرم
✅ دیگ بخار
✅ سختی گیر
✅ منبع انبساط
✅ دی اریتور
✅ منابع کویلی
✅ فیلتر شنی
✅ و انواع تجهیزات گرمایشی در سطح کشور می باشد .

سختی گیرهای شرکت آرکا تجهیز صدر طبق نیاز مشتریان با فشار کاری مختلف و متناسب با سختی آب تزریقی به سیستم در محل استفاده تحت نظارت کارشناسان فنی طراحی و ساخته می شود.

منابع کویلی شرکت آرکا تجهیز صدر به صورت ایستاده می باشد و از استاندارد ASEM با فشارهای مختلف تولید میگردد.

محصولات:

ﺑﺮج ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

اکثر سیستم های تهویه مطبوع و فرایندهای صنعتی، گرما تولید میکنند که این گرما باید به طریقی از سیستم یا فرایند حذف و دفع گردد. بدین منظور از آب به عنوان محیط انتقال حرارت استفاده میشود تا گرما را از کندانسورهای مبرد یا مبدل های حرارتی فرایند صنعتی گرفته و به خارج دفع کند. بدین منظور از برج خنک کننده برای دفع گرما استفاده میشود.

ﺑﺮج ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه (cooling tower) ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﮔﺮﻣﺎ را از ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دهﺪ.(ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺬف ﮔﺮﻣﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮازم ﻓﺸﺎری “ﯾﺎ” به طور کلی برج خنک کننده وظیفه خنک کردن آب در گردش کندانسور را به عهده دارد).

کار اصلی برج خنک کننده گرفتن حرارت اضافی از دستگاه ها و انتقال آن به محیط اطراف است و دقت عمل در چگونگی انجام این فرایند بیانگر کیفیت دستگاه برج خنک کن خواهد بود. این دستگاه Cooling Tower گفته می شود و یکی از اساسی ترین اجزای تاسیسات مکانیکی یک واحد صنعتی است.

مبدل حرارتی صفحه ای (Plate Heat Exchanger)چیست ؟

وقتی دو جسم با دماهای متفاوت در مجاورت یکدیگر قرار میگیرند،بین آنها پدیده ای به نام انتقال حرارت صورت میگیرد که بر اساس این پدیده گرما از جسم با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر منتقل میشود. مبدل های صفحه ای نسل نسبتا” جدیدی از مبدل های حرارتی هستند که در آن سیال های سرد و گرم بین صفحات شیاردار جریان دارند، بطور که سطح گسترده ای برای انتقال حرارت بوجود می آید.

 

https://t.me/felixelectronic

آدرس:

تهران، شریعتی، خیابان ادیب ،کوچه ثریا ۱ ، پلاک ۵۲
مشهد ، خیابان فلاحی ، فلاحی ۵۶ ، درب اول سمت راست

 

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields