ساعات کار

شنبه

صبح 8 تا 13:30 بعدازظهر 16:30 تا 22

یک‌شنبه

صبح 8 تا 13:30 بعدازظهر 16:30 تا 22

دوشنبه

صبح 8 تا 13:30 بعدازظهر 16:30 تا 22

سه‌شنبه

صبح 8 تا 13:30 بعدازظهر 16:30 تا 22

چهارشنبه

صبح 8 تا 13:30 بعدازظهر 16:30 تا 22

پنج‌شنبه

صبح 8 تا 13:30 بعدازظهر 16:30 تا 22

جمعه

-

آدرس

آدرس:

رشت، خیابان تختی .مجتمع تجاری تختی، جواهری فرزاد

برنامه ریزی مسیر من

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields