دبستان غیر انتفاعی کمال در بابل

-آموزش زبان زیبای فارسی
-آموزش مفاهیم پایه ریاضیات و علوم تجربی
-آموزش مفاهیم علوم اجتماعی
-آموزش مفاهیم پایه دینی و اعتقادی
-آموزش مقدماتی رایانه
-آموزش مهارتهای زندگی و فلسفه برای کودکان
-آموزش تحقیق و پژوهش
-آموزش شطرنج
-توسعه ی خالقیت با بر گزاری کالسهای LegoEducation
-آشنایی با فرهنگ و ادبیات کهن)مثنوی خوانی،
-سعدی خوانی، شاهنامهخوانی و…
-هنر و خالقیت
-تربیت بدنی و بازیهای دبستانی و سنتی
-کاربرد سیستم مشارکت با اولیاء در تدریس

به مدیریت آقای علیرضا شامخی

آدرس شعبه 1 : بابل ، خیابان شهید بسطامی ، نیایش 8 ، کوی حافظ 4
آدرس شعبه 2 : بابل ، کمربندی غربی ، جنب بانک سپه ، بهاران 23

آدرس

آدرس:

بابل ، کمربندی غربی ، جنب بانک سپه ، بهاران 23

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields