ساخت تخصصی استخر پینار پول

🔴ساخت انواع استخر

🔵آرماتوربندی و قالب بندی صنعتی

🔴مخزن آب

🔵سپتیک فاضلاب

🔴انواع دیواره‌‌‌های بتنی

❇️مراحل ساخت استخر:

🔷طراحی و زیر ساخت، شامل بدنه استخر و لوله گذاری

🔷عایق کاری استخر

🔷تاسیسات استخر

🔷روشنایی استخر

🔷نازک کاری استخر

🔸در بسیاری از موارد قبل از طراحی و اجرای استخر می‌بایست در ابتدا نقشه‌های معماری و موتورخانه استخر چک شود. چرا که می‌بایست موتورخانه استخر در سطح پایین تری از کف استخر کار شود تا عمر پمپ‌ها افزایش پیدا کرده و از روش‌های بهتری برای ساخت استخر و موتورخانه استفاده شود.

🔸 نگهداری از استخر‌‌‌های خصوصی و عمومی‌جزو مهم ترین کارهای مراقبتی بعد از احداث آن‌ها به شمار می‌آید.

🔸به دلیل این که عموما استخر‌ها با موادی چون سیمان ساخته شده اند، جنس نفوذ پذیری داشته و آب به راحتی می‌تواند از آن‌ها عبور کند. از آنجا که استخر‌ها مانند ذخایر آبی عمل می‌کنند و حجم شایانی از آب را در خود نگه می‌دارند.

🔸 باید به صورت مطمئن ساخته شوند و این حجم آب را به میزان زیادی و به بهترین شکل و بدون ذره ای نشتی در خود نگه داند.

به مدیریت:علی هارونی

 

 

 

 

 

استخر , ساخت استخر , ساخت تخصصی استخر پینار پول در مازندران , نکات مهم در ساخت استخر , آرماتوربندی , مخزن آب , سپتیک فاضلاب , ساخت دیواره‌‌‌های بتنی , قالب بندی صنعتی , ساخت استخر در مازندران , عایق کاری استخر ,

Reviews

Leave a Review

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing. ..
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed