اولین کاندیدای برترین آرایشگاه زنانه رشت

آموزشگاه و آرایشگاه

افتخاری ماندگار

نامی دیر آشنا در عرصه هنر

باشما شروع کردیم با شما ادامه خواهیم داد

پروانه امیر فریار

بامجوزازسازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ومدیر آموزشگاه

گریم بزک بامجوزازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی

شغلی قبلی :فرهنگی بازنشسته (مدرس زبان آلمانی )بمدت 25سال

شغل فعلی :مدیرآموزشگاه آرایش وپیرایش بزک

سه دوره مدیرومربی نمونه کشوری ومدیرپژوهنده مهارتی کشوری باکسب رتبه اول

اخذاولین مجوزآموزشگاههای هنری درحوزه گریم

ازوزارت ارشاداسلامی ودارنده اولین مجوزپروانه تاسیس آموزشگاه آزادهنری درآموزش گریم ازدفترآموزش وتوسعه فعالیت های هنری

سوابق آموزشی گریم دراستان گیلان

چهاردهه فعالیت مستمردرعرصه گریم ومتعادل سازی

مدرس گریم درسازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورآموزشگاههای آزاد

فعالیت صنفی آرایش دراستان گیلان

رییس اتخادیه آرایشگران شهرستان رشت وحومه به مدت 20سال

عضو ونماینده مجمع امورصنفی استان گیلان

دودوره عضوونماینده کارفرمایان استان گیلان دراداره کل کارواموراجتماعی استان گیلان

مسئولیت های آموزشی درحوزه آموزش گریم

داورمسابقات  گریم درسطح کشور –درزمانهای مختلف

سابقه کاردرحوزه آموزش گریم خارج ازکشور

ده سال سابقه کارمستمردرکشورالمان

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

براساس استاندارد(9001-2008(Qsدریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ( 9

به تاریخ 26/9/88درحوزه خدمات آرایش  گریم واموزشهای مرتبط بانوان ازشرکت خاورمیانه برای آموزشگاه آاریش وپیرایش بزک

 سه دوره مدیرومربی نمونه کشوری

آثارعلمی (تالیفات –ترجمه)

ترجمه کتاب متعال سازی وچهره(انتشارات مهر سال انتشار1384)

آموزش گریم به زبان ساده (انتشارات بلور سال انتشار1388)

دریافت تقدیرنامه هااز:

رئیس سابقه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوربه سال 1386(علی کردان )به عنوان (رتبه اول موسس ومدیر نمونه آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد کشور)

وزیراسبق کارواموراجتماعی (دکترجهرمی )به سال 1388بعنوان (مربی نمونه رتبه دوم کشوری )جشنواره ملی مهارت

معاون وزیرتعاون کارواموراجتماعی ورئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (کورش پرند)به سال 1390به عنوان (مربی رتبه اول رشته مراقبتهای زیبایی کشور)

معاون پژوهش وبرنامه ریزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (یداله مهرعلیزاده)به سال 1392به عنوان (رتبه اول مربی پژوهنده مهارتی )

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان (دکترشمشادی)به سال 1388به جهت بهره وری درامرآموزش

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای اسبق استان به سال1383(دکترچگینی)دراولین جشنواره الگوهای برترمهارت آموزش

مدیرکل اسبق آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان به سال 1386به جهت کیفیت درآموزش وجذب هرچه بیشترکارآموز

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان 1388بعنوان جذب مثبت درکارآموزوآموزش برای اشتغال

رئیس اداره اموراصناف سازمان بازرگانی استان گیلان درسال 1388بعنوان تلاش ثمربخش درامرآموزش وجذب  کارآموز

دریافت لوح تقدیرازجناب آقای امیری مدیرکل اسبق سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دریافت لوح تقدیرازجناب آقای استانداردرسال 1389

دریافت لوح تقدیرازجناب آقای دکترشمشادی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان درسال 1392

به مدیریت:پروانه امیر فریار

 

 

 

 

آموزشگاه و آرایشگاه بانوان در رشت , بهترین آموزشگاه آرایشگری در رشت , لیست آرایشگاههای زنانه رشت , آرایشگاه بزک رشت ,

 

 

 

ساعات کار

شنبه

9 الی 12 و عصر 16 الی 21

یک‌شنبه

9 الی 12 و عصر 16 الی 21

دوشنبه

9 الی 12 و عصر 16 الی 21

سه‌شنبه

9 الی 12 و عصر 16 الی 21

چهارشنبه

9 الی 12 و عصر 16 الی 21

پنج‌شنبه

9 الی 12 و عصر 16 الی 21

جمعه

-

آدرس

آدرس:

رشت ، منظریه ، روبروی هتل کادوس ، آرایشگاه و آموزشگاه بزک

تلفن:

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields