آدرس & اطلاعات

Our Address

رشت ، منظریه ، روبروی هتل کادوس ، آرایشگاه و آموزشگاه بزک

Telephone

اولین کاندیدای برترین آرایشگاه زنانه رشت

آموزشگاه و آرایشگاه

افتخاری ماندگار

نامی دیر آشنا در عرصه هنر

باشما شروع کردیم با شما ادامه خواهیم داد

پروانه امیر فریار

بامجوزازسازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ومدیر آموزشگاه

گریم بزک بامجوزازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی

شغلی قبلی :فرهنگی بازنشسته (مدرس زبان آلمانی )بمدت ۲۵سال

شغل فعلی :مدیرآموزشگاه آرایش وپیرایش بزک

سه دوره مدیرومربی نمونه کشوری ومدیرپژوهنده مهارتی کشوری باکسب رتبه اول

اخذاولین مجوزآموزشگاههای هنری درحوزه گریم

ازوزارت ارشاداسلامی ودارنده اولین مجوزپروانه تاسیس آموزشگاه آزادهنری درآموزش گریم ازدفترآموزش وتوسعه فعالیت های هنری

سوابق آموزشی گریم دراستان گیلان

چهاردهه فعالیت مستمردرعرصه گریم ومتعادل سازی

مدرس گریم درسازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورآموزشگاههای آزاد

فعالیت صنفی آرایش دراستان گیلان

رییس اتخادیه آرایشگران شهرستان رشت وحومه به مدت ۲۰سال

عضو ونماینده مجمع امورصنفی استان گیلان

دودوره عضوونماینده کارفرمایان استان گیلان دراداره کل کارواموراجتماعی استان گیلان

مسئولیت های آموزشی درحوزه آموزش گریم

داورمسابقات  گریم درسطح کشور –درزمانهای مختلف

سابقه کاردرحوزه آموزش گریم خارج ازکشور

ده سال سابقه کارمستمردرکشورالمان

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

براساس استاندارد(۹۰۰۱-۲۰۰۸(Qsدریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ( ۹

به تاریخ ۲۶/۹/۸۸درحوزه خدمات آرایش  گریم واموزشهای مرتبط بانوان ازشرکت خاورمیانه برای آموزشگاه آاریش وپیرایش بزک

 سه دوره مدیرومربی نمونه کشوری

آثارعلمی (تالیفات –ترجمه)

ترجمه کتاب متعال سازی وچهره(انتشارات مهر سال انتشار۱۳۸۴)

آموزش گریم به زبان ساده (انتشارات بلور سال انتشار۱۳۸۸)

دریافت تقدیرنامه هااز:

رئیس سابقه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوربه سال ۱۳۸۶(علی کردان )به عنوان (رتبه اول موسس ومدیر نمونه آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد کشور)

وزیراسبق کارواموراجتماعی (دکترجهرمی )به سال ۱۳۸۸بعنوان (مربی نمونه رتبه دوم کشوری )جشنواره ملی مهارت

معاون وزیرتعاون کارواموراجتماعی ورئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (کورش پرند)به سال ۱۳۹۰به عنوان (مربی رتبه اول رشته مراقبتهای زیبایی کشور)

معاون پژوهش وبرنامه ریزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (یداله مهرعلیزاده)به سال ۱۳۹۲به عنوان (رتبه اول مربی پژوهنده مهارتی )

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان (دکترشمشادی)به سال ۱۳۸۸به جهت بهره وری درامرآموزش

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای اسبق استان به سال۱۳۸۳(دکترچگینی)دراولین جشنواره الگوهای برترمهارت آموزش

مدیرکل اسبق آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان به سال ۱۳۸۶به جهت کیفیت درآموزش وجذب هرچه بیشترکارآموز

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان ۱۳۸۸بعنوان جذب مثبت درکارآموزوآموزش برای اشتغال

رئیس اداره اموراصناف سازمان بازرگانی استان گیلان درسال ۱۳۸۸بعنوان تلاش ثمربخش درامرآموزش وجذب  کارآموز

دریافت لوح تقدیرازجناب آقای امیری مدیرکل اسبق سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دریافت لوح تقدیرازجناب آقای استانداردرسال ۱۳۸۹

دریافت لوح تقدیرازجناب آقای دکترشمشادی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان درسال ۱۳۹۲

به مدیریت:پروانه امیر فریار

 

 

 

 

آموزشگاه و آرایشگاه بانوان در رشت , بهترین آموزشگاه آرایشگری در رشت , لیست آرایشگاههای زنانه رشت , آرایشگاه بزک رشت ,

 

 

 

بازخورد

نگارش یک بازخورد

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields