شرکت آواپرداز رهام

کلینیک سمعک رھام ، کلینیک شنوایی سنجی

در کرج در سال ١٣٩٢فعالیت خود را بصورت رسمی با شماره ثبت ٢۵٩٠٨ در زمینه تجھیزات شنوایی آغاز نمود

مجموعھ فعالیتھای کلینیک سمعک رھام عبارتند از:

• فروش و خدمات پس از فروش سمعکھای معتبر دنیا و کلیھ ملزومات مربوطھ
• کارگاه ساخت قالبھای ضد آب، ضد صوت، نرم، سخت و قالبھای سمعک
• کارگاه تخصصی تعمیرات کلیھ سمعکھا
• اتاق مجھز بھ دستگاهھای تنظیم و فیتینگ سمعک

کلینیک شنوایی سنجی در کرج متشکل از دو قسمت می باشد:

بخش اول: شرکت آواپرداز رھام شامل:
• واحد فیتینگ و فروش سمعک
• کارگاه ساخت قالبھای ضد آب، ضد صوت و سمعک
• کارگاه تخصصی تعمیرات سمعک
• فروش باتری بھ صورت عمده و تکی

بخش دوم: کلینیک تخصصی آواپرداز رھام

شامل:

• واحد تخصصی ادیومتری بزرگسالان ونوزادان با دستگاهھای پیشرفتھ
• واحد تخصصی تستھای سرگیجھ و تعادل(ABR/ASSR/EcochG/VEMP)
• واحد تخصصی تست شنوایی نوزادان
• بررسی کامل وزوز گوش و Tinnitus
• تجویز سمعکھای پیشرفتھ ھوشمند و دیجیتال داخل گوشی و پشت گوشی
• بررسی کامل سرگیجھ و عدم تعادل در بزرگسالان

مدیریت:طباطبایی نسب

 

 

ساعات کار

شنبه

9:30 الی 20

یک‌شنبه

9:30 الی 20

دوشنبه

9:30 الی 20

سه‌شنبه

9:30 الی 20

چهارشنبه

9:30 الی 20

پنج‌شنبه

9:30 الی 12

جمعه

-

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields