ساعات کار

شنبه

7 صبح الی 17 بعدازظهر

یک‌شنبه

7 صبح الی 17 بعدازظهر

دوشنبه

7 صبح الی 17 بعدازظهر

سه‌شنبه

7 صبح الی 17 بعدازظهر

چهارشنبه

7 صبح الی 17 بعدازظهر

پنج‌شنبه

7 صبح الی 17 بعدازظهر

جمعه

-

پنج شنبه ها یک هفته در میان

آدرس

آدرس:

کارخانه: قزون، جاده بویین زهرا، نبش شمالی پارک صنعتی لیا

برنامه ریزی مسیر من

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields