آدرس & اطلاعات

Our Address

اصفهان، خیابان شهید اشرف(کهندژ)، کیلومتر اول، نبش کوچه12

ایمیل

پارس جام

خرید، فروش کلیه لوازم هیدرولیک، پئوماتیک، اسید و بخار و آب و کلیه سیالات

 

به مدیریت آقای جامی
۰۹۱۳۳۱۵۱۱۴۲
۰۹۱۶۲۰۵۱۱۴۲
۰۳۱۳۷۶۵۷۷۲۷
۰۳۱۳۷۶۵۷۷۲۸
۰۳۱۳۷۶۵۷۵۷۶
۰۳۱۳۷۶۵۷۵۷۷

بازخورد

نگارش یک بازخورد

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields