ساعات کار

شنبه

صبح 9 تا 13 بعدازظهر 16 تا 22

یک‌شنبه

صبح 9 تا 13 بعدازظهر 16 تا 22

دوشنبه

صبح 9 تا 13 بعدازظهر 16 تا 22

سه‌شنبه

صبح 9 تا 13 بعدازظهر 16 تا 22

چهارشنبه

صبح 9 تا 13 بعدازظهر 16 تا 22

پنج‌شنبه

صبح 9 تا 13 بعدازظهر 16 تا 22

جمعه

-

آدرس

آدرس:

یزد، بلوار صدوقی، به طرف میدان ابوالفضل، بعد از ریل قطار، مغازه دوم

تلفن:
برنامه ریزی مسیر من

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields