مرکز تخصصی یوگای شرق

یوگا برای آقایون و بانوان
یوگا و پیلاتس
آرام سازی ذهن بصورت فردی
توانسازی کودکان و بارداران

به مدیریت خانم صفوی

یوگا در اصفهان, مرکز تخصصی یوگا در اصفهان, پیلاتس در اصفهان, باشگاه یوگا در اصفهان, باشگاه پیلاتس در اصفهان

ساعات کار

شنبه

بانوان 8 صبح تا 19 آقایان 19 تا 23

یک‌شنبه

بانوان 8 صبح تا 19 آقایان 19 تا 23

دوشنبه

بانوان 8 صبح تا 19 آقایان 19 تا 23

سه‌شنبه

بانوان 8 صبح تا 19 آقایان 19 تا 23

چهارشنبه

بانوان 8 صبح تا 19 آقایان 19 تا 23

پنج‌شنبه

بانوان 8 صبح تا 19 آقایان 19 تا 23

جمعه

-

برنامه ریزی مسیر من

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields