ساعات کار

شنبه

10 الی 12 و عصر 16 الی 21

یک‌شنبه

10 الی 12 و عصر 16 الی 21

دوشنبه

10 الی 12 و عصر 16 الی 21

سه‌شنبه

10 الی 12 و عصر 16 الی 21

چهارشنبه

10 الی 12 و عصر 16 الی 21

پنج‌شنبه

10 الی 12 و عصر 16 الی 21

جمعه

-

آدرس

آدرس:

بندرانزلی ، کلیور ، روبروی کافه سه یاران

برنامه ریزی مسیر من

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields