معادل سازی مدارک تحصیلی نعیمی

🔶 بنیاد علمی دانش پژوهان مرکز بوشهر

🔶 بنیاد علوم و فنون

🔶 تخصصی دارید اما ! مدرکی برای اثبات توانایی هایتان ندارید

🔶 صدور مدرک همسطح در رشته های مختلف از طریق بررسی سوابق شغلی متمرکز و آموزش حرفه ای

🔶 کاردانی ، کارشناسی ،کارشناسی ارشد ، دکترا

 

 

مدیریت: آقای نعیمی

 

معادل سازی مدارک تحصیلی نعیمی در بوشهر,معادل سازی مدارک در بوشهر,صدور مدرک تحصیلی در بوشهر

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields