ساعات کار

شنبه

صبح 9 تا 14 بعدازظهر 16 تا 22

یک‌شنبه

صبح 9 تا 14 بعدازظهر 16 تا 22

دوشنبه

صبح 9 تا 14 بعدازظهر 16 تا 22

سه‌شنبه

صبح 9 تا 14 بعدازظهر 16 تا 22

چهارشنبه

صبح 9 تا 14 بعدازظهر 16 تا 22

پنج‌شنبه

صبح 9 تا 14 بعدازظهر 16 تا 22

جمعه

تعطیل

آدرس

آدرس:

آستارا، خیابان فارابی، جنب کوچه پریان

برنامه ریزی مسیر من

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields