پیتزا نخل طلایی

 پیتزا و ساندویچ 🍕
نخل طلایی با شعبه های متعدد در استان ، پذیرای شما عزیزان می باشد✅
🔆راه در جهان یکی است 🔆 آن هم راه راستی است 🔆

🍕 پیتـــــزا :

پیتزا متوسط
پیتزا بزرگ
پیتزا ویژه
شف (مخلوط گوشت،ژامبون،قارچ،)
مخلوط متوسط
مخلوط بزرگ
میکس (مخلوط گوشت و قارچ)
میکس ویژه
میکس متوسط
پپرونی مخلوط
پپرونی بزرگ
پپرونی ویژه
پیتزا قارچ و مرغ متوسط
پیتزا قارچ و مرغ بزرگ
پیتزا قارچ و مرغ ویژه
قارچ و گوشت متوسط
قارچ وگوشت بزرگ
قارچ و گوشت ویژه
سبزیجات متوسط
سبزیجات بزرگ
شیکاگو

🍕 پیتــــزا خانــواده :

میکس (گوشت،فیله مرغ،قارچ)
مخلوط
شیکاگو

پیتـــزا ایتالیـــایی با خمیـر نـازک :

جانو (فیله گوساله،فلفل دلمه،پیازو…)
پپرونی
مکزیکانو
کی یو
چهار فصل
سبزیجات
مخصوص

🍕 پیـــش غـــذا :

قارچ سوخاری
سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی پنیری
سیب زمینی سوخاری
سیب زمینی قارچ و پنیر
سیب زمینی دنر
پیاز سوخاری

🍕 دنـــــر :

مرغ
مرغ ویژه
مرغ پرسی
گوشت
گوشت پرسی
مخلوط
پرسی مخلوط

🍕 سانـدویـــــچ :

هات داگ تنوری
هات داگ پنیری
هات داگ ویژه
فیله مرغ نرمال
فیله مرغ کبابی
ویژه فیله مرغ نرمال
کالباس خشک
کالباس ژامبون

🍕 فســــت فــود :

ماکارونی پرسی
بندری
بندری پرسی
جگر بندری
جگر بندری پرسی
سوسیس معمولی
سوسیس کوکتل
فلافل

🍕 برگـــــر :

کوثر برگر
همبرگر
مخصوص
چیز برگر
چیز مخصوص
قارچ برگر
دبل برگر
دبل برگر مخصوص
چیز دبل برگر

🍕 ســــالاد :

سالاد اندونزی
سالاد کلم
سالاد فصل
ماست وخیار
سالاد پاستا

 

مدیریت: آقای مهدی شهسوار

 

پیتزا نخل طلایی در تالش,پیتزا نخل,فست فود نخل در تالش

آدرس

آدرس:

تالش، خیابان بیست متری، نبش سلمان فارسی

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields