حقوقدان فرشاد باشام
کارشناس ارشد حقوق

ارائه مشاوره حقوق خصوصی خانواده کیفری و …

مشاوره تخصصی شرکتها – قراردادها -املاک و امور تجاری

حقوقدان فرشادباشام مدیرعامل موسسه حقوقی عدالت نوین باشام بیلواری درکرمانشاه

مشاوروکارشناس ارشد حقوق

دانشجوی دکترای حقوق عمومی

مدیرعامل موسسه حقوقی عدالت نوین باشام بیلواری درکرمانشاه ودانشجوی دکتری حقوق

کارشناس ارشدوزارت نیرو

عضو هیئت مدیره ورزش رزمی سامبو کرمانشاه

مسئول کمیته انضباطی سازمان ورزش سامبو درکرمانشاه

https://t.me/felixelectronic

 

ساعات کار

شنبه

16 الی 20

یک‌شنبه

9 الی 11:30

دوشنبه

16 الی 22

سه‌شنبه

9 الی 12:30

چهارشنبه

17 الی 23

پنج‌شنبه

9 الی 19

جمعه

تعطیل

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields