کارگاه پرسکاری نمونه

? طراحی و ساخت قالب های پروگراسیو

? تولید قطعات سر سیم خودرو

? کابلشو و انشعابی

? بسط باطری و خدمات پرسکاری

 

مدیریت: آقای محبوبی

 

 

کارگاه پرسکاری نمونه در چناران, کارگاه پرسکاری در چناران, خدنات پرسکاری در چناران

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields