مرکز گفتار درمانی هدایت نوری

✅توانبخشی گفتار و بلع بیماران سکته مغزی و فلج مغزی

✅شماره نظام پزشکی: گ – ۱۴۵۹

ارزیابی ودرمان اختلالات گفتار وزبان در هردو گروه کودک و بزرگسال:
✅لکنت
کم شنوایی
✅اختلال یادگیری
تأخیر گفتار
اختلالات طیف اتیسم
✅اختلال تولید و واج شناسی(اختلال در تلفظ صداهای گفتاری)
اختلالات حرکتی گفتار
✅اختلال صوت وتشدید

کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و بلع:
هدایت نوری

آدرس

آدرس:

فارس، شیراز، خیابان ارم ، انتهای کوچه ۱۵ ، مرکز جامع توانبخشی

تلفن:

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields