ساعات کار

شنبه

صبح 10 تا 14 بعدازظهر 18 تا 22

یک‌شنبه

صبح 10 تا 14 بعدازظهر 18 تا 22

دوشنبه

صبح 10 تا 14 بعدازظهر 18 تا 22

سه‌شنبه

صبح 10 تا 14 بعدازظهر 18 تا 22

چهارشنبه

صبح 10 تا 14 بعدازظهر 18 تا 22

پنج‌شنبه

صبح 10 تا 14 بعدازظهر 18 تا 22

جمعه

تعطیل

آدرس

آدرس:

رشت، گلسار، بلوار سمیه، نیش خیابان 134

برنامه ریزی مسیر من

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields