آبانو

 

مشاور سرمایه گذاری ملک، برندینگ، کسب و کارهای نوین
واسطه انجام تهاتر مصالح و متریال از پی تا کلید،
مشارکت در ساخت
مهندسی فروش ، بازاریابی، تبلیغات

مدیریت:
مهندسین
محمد خزائی
رسول خزائی

محدود کاریی در کل کشور

https://t.me/felixelectronic

[instanow name= abanow.group info_pos= top info_layout= 2 shape= round size= 70 full_name= 1 website= 1 bio= 1 stats= 1 window= 1 logo= 1 nofollow= 1 style= default media= 60 link= file layout= grid columns= 3 flat= 1 lm= 1 lm_num= 6 ]

بازخورد

نگارش یک بازخورد

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields