استخدام در رشت رستوران ایتالیایی پارادیزو به یک منشی خانم با ظاهر آراسته نیازمند است .
شماره تماس ۰۹۱۱۱۳۵۹۶۶۷

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب

2.روابط عمومی خوب

تماس:۰۹۱۱۱۳۵۹۶۶۷