استخدام در اصفهان یک شرکت معتبر صنعتی در اصفهان به لیسانس حسابداری نیازمند است.

اولویت استخدام در شرایط مساوی با ساکنین شاهین شهر و شمال اصفهان می باشد
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در اصفهان 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار

شرایط استخدام:

1.داشتن لیسانس حسابداری
2.سابقه کاری مفید

تماس:03133802063