استخدام در اصفهان به نیروی حسابدار با سابقه در شهر اصفهان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در اصفهان 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار

شرایط استخدام:

1.مسلط به برنامه های حسابداری
2.داشتن سابقه کار مرتبط
3.مهارت کافی در کار

تماس:03132355684