استخدام در اصفهان به خانم کارگر ساده صنایع دستی در شهر اصفهان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در اصفهان 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خانم

شرایط استخدام:

1.مجرب
2.کار ساده صنایع دستی آشنا به لحیم کاری برنج، مس و نقره

تماس:09902828403 - 03132273404