به تعدادی بازاریاب خانم جهت پخش آب معدنی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

بازاریاب

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی قوی

2.داشتن سابقه کار مفید

3.بیان خوب

تماس: 02633504047,09125640177