به یک نفر خانم جهت امور فروش و بازاریابی در زمینه دربهای اتوماتیک شیشه ای با روابط عمومی بالا نیازمندیم.
حقوق ثابت ماهیانه :توافقی
همراه با پورسانت.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده و بازاریاب

شرایط استخدام:

1.خانم

2.روابط عمومی و بیان قوی