به تعدای بازاریاب شوینده در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

بازاریاب

شرایط استخدام:

1.با تجربه 

2.رواابط عمومی بالا

3.بیان قوی

4.داشتن سابقه کاری مفید

تماس:09158045581