به بازاریاب خانم و آقا جهت پخش موادغذایی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

بازاریاب

شرایط استخدام:

1.داشتن بین قوی

2.سابقه کاری مفید

تماس:02625333162,09901093166